K A U P P A K I R J A

 

 

Tällä kauppakirjalla myydään ******** Oy:n y-000005-9 kaikki  osakkeet.

 

Kauppahinta on sata (100) euroa, joka kuitataan maksetuksi tämän

kauppakirjan allekirjoituksin.

 

Myyjä: Harri Halukas-myyjä

 

Ostaja: Tuomo Saattaja

 

 

Ostaja on tutustunut myytävän yhtiön tilinpäätökseen ja välitilinpäätökseen sekä on tietoinen kaupan kohteena olevan yhtiön taloudellisesta tilasta.

Ostaja tekee tarvittavat ilmoitukset eri viranomaisille kaupparekisteriin ja verottajalle.

 

 

Helsingissä maaliskuun 14. päivänä 2011

 

 

 

MYYJÄ                                        OSTAJA

 

Harri Halukas-Myyjä          Tuomo Saattaja